CDL

Strog i zahtjevan dizajn tipičan za 70" kombiniran je sa današnjim nastojanjem arhitekata i stilista da na zanimljiv način prezentiraju retro dizajn CLD-a. Tanka i jednostavna izvedba, izrazita čitljivost u svakom okruženju čini ovaj Solari sat diskretnim i nenametljivim dijelom opreme prostora. Mnogo je verzija ponude – od jednostavnog satnog pokazivača do pokazivača sa kalendarom tako da raznovrsnost ponude CDL-a u potpunosti zadovoljava zahtjeve naručitelja. IZVANREDNA PONUDA !!!! VELIKO SNIŽENJE CIJENE !!!! DIGITALNI SAT CDL C 100 4.200,00 + PDV DIGITALNI SAT CDL AN 100 4.700,00 + PDV