MCK - centralni upravljački sat

MCK je mikroprocesorski upravljan centralni upravljački sat (Master clock) posljednje generacije, proizveden u CMOS tehnologiji. Već je u osnovnoj varijanti opremljen softverom s najčešće potrebnim funkcijama, a na zahtjev ga je moguće prilagoditi i posebnim zahtjevima naručitelja.

Najčešće se koristi za vremensku sinhronizaciju umreženih satova na željezničkim postajama, aerodromima, u školama, bolnicama i industriji. Posebna je pažnja prilikom dizajniranja posvećena fleksibilnosti i svrsishodnosti pa je MCK gotovo univerzalno primjenjiv na svim lokacijama koje zahtijevaju pouzdanu vremensku sinkronizaciju. Upravljanje starijom generacijom klijentskih satova moguće je jednopolarnim ili bipolarnim impulsima, a putem RS232 ili RS485 komunikacije moguće je upravljanje novijim generacijama satova i složenijim uređajima (npr. računalima).

Osim za sinkronizaciju umreženih satova, MCK služi i za relejno upravljanje rasvjetom i signalizacijom, a za tu svrhu ima i mogućnost programiranja preciznog tjednog rasporeda. Ugrađeni kalendar omogućuje mu automatsku korekciju ljetnog i zimskog računanja vremena. U slučaju prekida napajanja, MCK koristi baterije putem kojih može napajati i umrežene klijentske satove. Za vanjsku sinkronizaciju ugrađen je DCF77 prijemnik.

 • Metalno kućište
 • CMOS mikroprocesorska kontrolna jedinica
 • software i korisničke postavke u EEPROM-u
 • kalendar za neograničeno vremensko programiranje
 • višejezični konfigurabilni izbornik
 • tipkovnica za podešavanje postavki
 • LCD ekran s po 16 alfanumeričkih znakova u 2 reda
 • autodijagnostika sa zvučnim i vizualnim alarmom, uz mogućnost dojave greške na udaljenoj
 • programabilna pulsna linija sa zaštitom od
 • asinkroni serijski port RS232/485
 • programibilne linije za upravljanje signalizacijom
 • sinkronizacija putem DCF 77 prijemnika, RS232/RS485 sučelja ili pulsne linije
 • automatsko prebacivanje između pulsnih linija u slučaju kvara
 • nadzorni modul za automatsko prebacivanje upravljanja između glavnog i rezervnog sata
 • nadoknada izgubljenih impulsa u slučaju nestanka električne energije ili kratkog spoja na pulsnim linijama
 • interna baterija za napajanje u slučaju nestanka napajanja

Model je dostupan u dvije verzije:

 • za montažu na zid
 • za montažu u rack

TEHNIČKI PODACI

 • Preciznost 0,1 sek/dan pri 25oC
 • mogućnost kontrole 1 do 4 pulsne linije
 • Pulse cycle/period/pulse 7,5-30-60s/0.5-2.0/24V, 1.5A
 • centralna baterija 24V/2Ah
 • izbornik na tri jezika
 • zidna montaža dimenzija 296x274x135 mm
 • težina 8 kg -rad na temperaturi 00-500

OPCIJE

 • DFC 77,5 Khz modul
 • serijska linija RS232-485
 • 3 izlazna releja 10A
 • 6 izlaznih releja 10A