MOSAIC06

Solari je redefinirao vizualni izgled vremenskog displaya MOSAICO6.

MOSAICO6 je vakuumsko-fluorescentni display, čija ga profinjena i moderno dizajnirana koncepcija čini podesnim za stiliziranu upotrebu. Obrisi brojeva i slova su izuzetno dobro definirani zahvaljujući mirnoći mozaika svakog pojedinog broja. Zahvaljujući VFD tehnologiji MOSAICO6 slova i brojke su lako vidljive.Vrlo ga je jednostavano vremenski uskladiti. Postoje dvije verzije MOSAICO6 satova; prva sa jednostrukom konstrukcijom ekrana sati/minute i druga sa dvostrukom konstrukcijom nadnevka gdje su infomacije o mjesecu i danu u tjednu vidljive u i obliku riječi.