EU PROJEKTI

Naziv projekta:
Certifikacija meteoroloških mjernih uređaja tvrtke Tritonel multimedia d.o.o.
 
Kratki opis projekta:
Predmetnim projektom provest će se ocjena sukladnosti uređaja mmLOG10 i mmŠime4 od strane tijela akreditiranog za ocjenu sukladnosti u svrhu zadovoljavanja preduvjeta potrebnih za CE označavanje proizvoda.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ishođenje CE certifikata za mjerne uređaje mmLOG10 i mmŠime4.
 
Ukupna vrijednost projekta: 106.554,00 kn
Iznos koji sufinancira EU ( u HRK): 66.610,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta (od- do): 2.1.2018. – 2.1.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Zdravko Kunić
zdravko.kunic@tritonel.hr, tel: +385 1 3690 259

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost TRITONEL MULTIMEDIA d.o.o.